Kategorie
Blog Nurt Psychodynamiczny

Nurt psychodynamiczny – w każdym z nas ukrywa się dziecko…

Nurt psychodynamiczny – w każdym z nas ukrywa się dziecko…… z naciskiem na „ukrywa”, terapia ta bowiem opiera się na stopniowym odkrywaniu własnych nieuświadomionych motywów i wewnętrznych konfliktów, na wyjaśnianiu mechanizmów, które leżą u podłoża emocji i problemów. Z uwagi na to terapię tę należy traktować jako długoterminową Sam nurt wywodzi się z freudowskiej psychoanalizy […]

Kategorie
Blog Nurt Integratywny

Nurt integratywny

Nurt integracyjny w psychoterapii (zwany też integratywnym) to podejście eklektyczne, łączące wiele podejść terapeutycznych, pozwalające terapeucie jak najlepiej dostosować się metodami pracy do potrzeb i problemów pacjenta. Zakłada się, że psychoterapeuta w tej modalności posiada wiedzę z zakresu większości wcześniej omówionych podejść, przy czym zwykle dwa traktuje jako wiodące, a resztę jako uzupełniające. Sposoby pracy […]

Kategorie
Blog Psychoterapia

Terapia schematów

Twórca terapii schematów – Jeffrey Young zaczął rozwijać tę koncepcję w połowie lat 80. XX wieku. Starał się pomóc pacjentom z przewlekłymi problemami osobowościowymi, na które nie działała tradycyjna terapia poznawczo-behawioralna. W tym celu Young rozszerzył elementy terapii poznawczo-behawioralnej, zwracając się do dzieciństwa i adolescencji w poszukiwaniu źródła problemów psychologicznych pacjenta. Stwierdził, że jest to […]

Kategorie
Blog Psychoterapia

Psychoterapia poznawczo behawioralna

Psychoterapia poznawczo-behawioralna (CBT, z ang. cognitive-behavioural therapy) jest najbardziej rozpowszechnioną modalnością terapeutyczną w Polsce. Jest to zwykle terapia krótkoterminowa i bardziej dyrektywna. Nurt ten zakłada, że w ciągu życia uczymy się określonych zachowań i emocji, więc możemy się ich również oduczyć. Najpierw jednak musimy je zauważyć i zrozumieć. CBT opiera się na analizie sposobu, w […]