Pomoc Psychiatry

Z pomocy psychiatry korzystają pacjenci, których stan psychiczny negatywnie wpływa na ich funkcjonowanie i wiąże się z cierpieniem. Dotyczy to zaburzeń depresyjnych, nerwicowych czy też stanów psychotycznych.

Pierwsza wizyta u psychiatry ma zazwyczaj charakter diagnostyczny i trwa dłużej niż późniejsze, regularne wizyty kontrolne. Zwykle już po pierwszym spotkaniu lekarz psychiatra formułuje wstępne zalecenia i planuje przebieg leczenia.

IMG_5905
Terapia par
Terapia dzieci i młodzieży

Czym zajmuje się psychiatra? Czym różni się od psychologa?

Psychiatria to specjalność, która bywa mylona z innymi pokrewnymi dziedzinami, najczęściej z psychologią. Psycholog jest absolwentem studiów magisterskich, a jego domeną jest przede wszystkim badanie i ocena predyspozycji psychicznych danego człowieka (np. intelektu, rozwoju emocjonalnego) na podstawie wywiadu i odpowiednich testów. Ten specjalista ma kompetencje, by diagnozować problemy psychiczne, zajmować się psychoedukacją czy poradnictwem w zakresie rozwoju osobistego, ale o ile jednak nie posiada dodatkowych uprawnień, nie zajmuje się terapią.

Psychiatra jest lekarzem, który ukończył odpowiednią specjalizację na podbudowie studiów medycznych. Zajmuje się diagnostyką i terapią zaburzeń i chorób psychicznych opisanych w takich klasyfikacjach jak ICD czy DSM. Leczy pacjentów w ramach opieki ambulatoryjnej (w poradniach zdrowia psychicznego) lub szpitalnej. Jest upoważniony do przepisywania środków farmakologicznych, ponieważ problemy psychiczne, które znajdują się w spektrum jego zainteresowań, często mają podłoże somatyczne, np. są wynikiem zaburzeń gospodarki hormonalnej.

Z jakimi problemami udać się do psychiatry?

W Centrum Psychoterapii ArteMentis w warszawskiej dzielnicy Mokotów psychiatra pomaga pacjentom zarówno doraźnie (np. w kryzysie żałoby), jak i długoterminowo. Zajmuje się on także leczeniem przewlekłych schorzeń, takich jak depresja, agorafobia, schizofrenia, choroba afektywna dwubiegunowa, alkoholizm czy bulimia.

Do psychiatry warto zgłosić się w przypadku wystąpienia takich objawów, jak:

 • obniżenie nastroju, anhedonia (niezdolność odczuwania przyjemności),
 • agresja lub autoagresja (zwłaszcza myśli i czyny samobójcze),
 • nieustanne poczucie zagrożenia, zamartwianie się,
 • lęk w określonych okolicznościach (np. w sytuacjach społecznych),
 • przewlekły stres, ataki paniki,
 • dolegliwości somatyczne nieznanego pochodzenia (np. bóle głowy),
 • uzależnienie od substancji psychoaktywnej,
 • uzależnienie behawioralne (np. od gier komputerowych, hazardu),
 • problemy z koncentracją, zapamiętywaniem,
 • zaburzenia odżywiania (np. jadłowstręt, kompulsywne jedzenie),
 • zaburzenia snu (bezsenność lub nadmierna senność), przewlekłe zmęczenie,
 • fałszywe wrażenia wzrokowe czy słuchowe.

Z konsultacji psychiatrycznej mogą także skorzystać osoby, które są zaniepokojone zachowaniem swoich bliskich.

Czego spodziewać się na pierwszej wizycie u psychiatry?

Opieka psychiatryczna może przybrać różny charakter w zależności od zgłoszonego problemu. Według podobnego schematu przebiega każde pierwsze spotkanie ze specjalistą. Podczas takiej wizyty prywatnej u psychiatry w Warszawie w ArteMentis można spodziewać się wywiadu podobnego do tego, jaki odbywa się w każdym gabinecie lekarskim. Biorąc jednak pod uwagę specyfikę trudności, z jakimi pacjenci zgłaszają się do naszego centrum, dokładamy starań, by każda rozmowa ze specjalistą odbywała się bez presji czasu, w spokojnej, serdecznej atmosferze.

Na pierwszym spotkaniu specjalista prawdopodobnie zapyta o:

 • przyczyny, jakie skłoniły pacjenta do konsultacji,
 • czas i okoliczności występowania zgłoszonych objawów,
 • dotychczasowe leczenie psychiatryczne,
 • ogólny stan zdrowia (przewlekłe choroby, dolegliwości somatyczne),
 • zażywane na stałe leki,
 • aktualną sytuację życiową (rodzinną, zawodową…),
 • trudności w codziennym funkcjonowaniu.

Pacjent nie ma obowiązku odpowiadać na wszystkie pytania, ale im więcej informacji udzieli specjaliście, tym ma większą szansę uzyskać adekwatną pomoc.