Psychoterapia grupowa

Profesjonalna psychoterapia grupowa jest zazwyczaj poprzedzona konsultacjami, czyli spotkaniem indywidualnym z prowadzącym grupę, aby sprawdzić, czy rzeczywiście w Twoim przypadku najlepszą formą pomocy psychoterapeutycznej będzie właśnie terapia grupowa.

A dla kogo terapia grupowa?

Zdecydowanie polecamy tę formę terapii osobom, które cierpią na niesatysfakcjonujące relacje międzyludzkie, każdemu, kto zastanawia się „jak go widzą inni” i chce nauczyć się wyrażać siebie wśród ludzi.
Jeśli wspólnie z prowadzącym uznasz, że to najkorzystniejsza forma pomocy na ten moment, zaczniesz cykliczne spotkania, zazwyczaj w stałym gronie.

Prowadzimy terapię grupową, skupiając się na tzw. „procesie grupowym” , czyli na tym co się dzieje „tu i teraz” pomiędzy uczestnikami spotkań.

Terapia grupowa, aby była skuteczna musi trwać. Najczęściej proponujemy udział w terapii przez min. 6 miesięcy.

Psychoterapia grupowa dla kogo? Dla osób, które:

• doświadczają lęku, wstydu i onieśmielenia w sytuacjach społecznych,
• doświadczającą pustki związanej z trudnościami w budowaniu trwałych, głębokich relacji,• popadają w konflikty (zawodowe, rodzinne, itd.),
• mają trudności z wyrażaniem siebie, doświadczają lęku, wstydu w sytuacjach społecznych,
• chcą być czytelniejsze dla innych,
• chcą poszerzyć samoświadomość,
• w wyniku pracy indywidualnej zostały skierowane do grupy terapeutycznej,


Czas trwania: min 6 m-cy, najczęściej rok
Częstotliwość spotkań: co 2 tygodnie
Liczba osób: max. 18
Miejsce spotkań: 

O przyjęciu na terapię grupową decydują konsultacje indywidualne z osobami zainteresowanymi (koszt 250 pln/ 50 min).

Terapia grupowa odbywa się w przyjaznej i dyskretnej atmosferze.
Terapia grupowa to szansa na przezwyciężenie swoich słabości i trudów i poprawienia tym samym jakości swojego życia w relacjach z innymi.

IMG_5881

Czym jest psychoterapia grupowa?

Terapia grupowa to jedna z możliwych form oddziaływania terapeutycznego, które ma pomóc uporać się z trudnościami natury psychicznej. Spotkania grupy terapeutycznej odbywają się regularnie, w określonym terminie. Liczy ona zwykle nie więcej niż kilkunastu uczestników, by wszyscy mieli możliwość aktywnego udziału w zajęciach. Nad ich przebiegiem czuwa jeden lub dwóch terapeutów.

Nie istnieje jeden określony schemat terapii grupowej. W odróżnieniu od psychoterapii indywidualnej nie opiera się ona na rozmowie pacjenta z terapeutą, lecz na interakcji w grupie. Jej charakter może być różny w zależności od problemów uczestników, nurtu pracy wybranego przez terapeutę oraz przyjętej formuły spotkań. Różny jest też czas terapii – od kilku miesięcy do nawet kilku lat.

Podobnie jak praca indywidualna psychoterapia grupowa opiera się na konkretnym podejściu np. psychodynamicznym albo poznawczo-behawioralnym. Terapia może odbywać się w grupach otwartych (w każdej chwili mogą dołączyć do niej nowi uczestnicy) lub zamkniętych (skład grupy jest stały). Terapia może skupiać się na konkretnym problemie (np. uzależnienia) albo służyć szeroko pojętemu budowaniu umiejętności społecznych członków grupy.

Czemu służy psychoterapia grupowa?

Prowadzona w ArteMentis w Warszawie terapia grupowa opiera się na założeniu, że większość problemów psychicznych ma źródło w kontaktach interpersonalnych i to właśnie w sytuacjach społecznych dają o sobie znać. Z tego powodu spotkania grupowe są dla każdego z uczestników doskonałą okazją, by przyjrzeć się swoim trudnościom. W bezpiecznych, kontrolowanych warunkach terapii można też zmodyfikować swoje schematy myślenia i działania – wypracować nowe, które umożliwią budowanie bardziej satysfakcjonujących relacji z ludźmi.

Terapia grupowa jest formą nauki zdrowszego funkcjonowania w kontaktach międzyludzkich. Sytuacje, do jakich dochodzi w grupie terapeutycznej, komunikaty zwrotne od innych uczestników i od terapeutów pozwalają lepiej poznać i zrozumieć samego siebie oraz ćwiczyć zachowania w trudnych sytuacjach. Odpowiednio moderowana przez terapeutę grupa może przy tym dać ogromne wsparcie, zrozumienie, akceptację – zwłaszcza wówczas, gdy psychoterapia jest skoncentrowana wokół określonego, łączącego wszystkich problemu.

Dla kogo jest przeznaczona terapia grupowa?

Z terapii grupowej w Warszawie w ArteMentis mogą skorzystać osoby, które:

 • czują się osamotnione i niezrozumiane przez otoczenie,
 • mają trudności w nawiązywaniu lub utrzymywaniu relacji interpersonalnych,
 • czują się onieśmielone, niepewne siebie w sytuacjach społecznych,
 • często popadają w konflikty z innymi ludźmi,
 • mają kłopot z wyrażaniem własnych emocji lub potrzeb,
 • nie potrafią trafnie odczytać zachowań lub uczuć innych ludzi.

Psychoterapia grupowa może też okazać się znakomitym wsparciem dla osób w żałobie lub innym życiowym kryzysie (np. w trakcie rozwodu), doświadczających poczucia braku sensu istnienia albo zmagających się z destruktywnym nałogiem. Spektrum problemów, w których wsparcie może dać grupa terapeutyczna, jest bardzo szerokie!

Jakie są korzyści z psychoterapii grupowej?

Skuteczność terapii grupowej jest co najmniej tak wysoka, jak efektywność indywidualnego kontaktu z terapeutą. Oczywistą korzyścią jest wsparcie innych osób, dzięki któremu osoba zmagająca się z określonym problemem nie czuje się osamotniona w swoim cierpieniu. Relacje nawiązane podczas terapii często wykraczają przy tym poza jej ramy, a zawarte przyjaźnie stają się wartością w codziennym życiu. Jest to jednak tylko jedna z wielu pozytywnych konsekwencji grupowych spotkań terapeutycznych.

Każdy z uczestników ma szansę:

  • poszerzyć swoją samoświadomość,
  • wzmocnić poczucie własnej wartości,
  • doskonalić swoje kompetencje społeczne,
  • pokonać własne ograniczenia,
  • zamienić nieadaptacyjne myśli i zachowania na konstruktywne,
  • przepracować bolesne doświadczenia,
  • poczuć się potrzebnym innym ludziom.

Terapia grupowa może być cennym doświadczeniem niemal dla każdego – nawet dla osób, które dobrze funkcjonują w sytuacjach społecznych, ale brak im z jakiejś przyczyny energii i radości życia.