Psychoterapia dla par

Terapia par wskazana jest w sytuacji, kiedy problemy, które przeżywają osoby tworzące związek, wynikają w głównej mierze z relacji między nimi, jakości wzajemnej komunikacji, konfliktów i obopólnych zachowań. Niekiedy terapia pary łączona jest z terapią indywidualną jednej lub każdej z tworzących ją osób. W takim wypadku każdy z procesów terapeutycznych prowadzony jest przez innego terapeutę. Zespół nasz jest na tyle liczny, że możliwe jest uzyskanie w naszym ośrodku zarówno terapii pary, jak i terapii indywidualnej każdego z partnerów, o ile jest to wskazane.

Terapia par może być prowadzona przez jedną lub dwie osoby. Trwa zazwyczaj nieco dłużej niż sesje terapii indywidualnej. Terapeuta planując przebieg procesu terapii proponuje spotkania raz w tygodniu lub rzadziej, co dwa lub trzy tygodnie.

Psychoterapia par to metoda pracy terapeutycznej, którą psycholog dla par poleca przede wszystkim wtedy, kiedy trudności zgłaszane przez pacjentów dotyczą w dużym stopniu tego, co dzieje się w relacji partnerskiej. W celu prawidłowej kwalifikacji diagnostycznej pierwsza wizyta pary w gabinecie polega przede wszystkim na wysłuchaniu pacjentów i ustaleniu celu spotkań.

Czasami zdarza się, że para zgłaszająca się na terapię małżeńską/partnerską nie jest w stanie od razu odpowiedzieć na pytanie o oczekiwania względem terapii lub oczekiwania obydwu partnerów różnią się od siebie do tego stopnia, iż niemożliwym jest ustalenie wspólnego celu dalszej pracy terapeutycznej od razu. W takich sytuacjach psycholog/terapeuta powraca do tematu celu terapii w czasie kolejnych spotkań.

Czas trwania: według ustaleń z terapeutą (min. 26 spotkań)
Częstotliwość spotkań: co 2 tygodnie

IMG_5871

Czy można uniknąć kryzysów w związkach?

Konflikty w związkach – zarówno małżeńskich, jak i nieformalnych – są niemal nieuniknione. Para to dwie odrębne jednostki, które w swoją wspólnotę wnoszą indywidualne cechy, upodobania, przekonania oraz bagaż wcześniejszych doświadczeń. Co więcej, najpiękniejsze uczucia są wystawiane na rozmaite próby. Relacja dwojga ludzi nie konstytuuje się przecież raz na zawsze – kształtuje ją wiele czynników. Nierzadko zarzewiem nieporozumień i rozczarowań stają się noweżyciowe sytuacje i zmiany, jakie zachodzą w partnerach w ich obliczu.

Konflikt w związku – porażka czy szansa?

Kryzysy, z jakimi mierzymy się w ciągu całego życia (nie tylko w związkach), same w sobie nie są złe. Trudne doświadczenia mogą wyniszczać, ale też stawać się okazją do rozkwitu. W przypadku par niekiedy obnażają niemożliwą do pokonania przepaść między dwojgiem ludzi, ale bardzo często służą poprawie jakości relacji i umocnieniu więzi. To, w jaki sposób wykorzystamy kryzys, zależy wyłącznie od nas. Osoby, które chcą przezwyciężyć swoje problemy, ale nie wiedzą, jak tego dokonać, mogą skorzystać z profesjonalnego wsparcia. Nieocenioną pomoc w małżeństwie, które znalazło się w kryzysie, może przynieść terapia dla par – taka, jaką oferujemy w Centrum Psychoterapii ArteMentis w Warszawie.

Kto może zgłosić się na terapię par?

Terapia par może pomóc w przypadku większych konfliktów, jak i poprawy komunikacji na co dzień. Bardzo często powodem kryzysu stają się życiowe zmiany (niekoniecznie negatywne), które modyfikują dotychczasowe wartości, potrzeby czy dążenia każdego z partnerów. Takie sytuacje jak:

  • narodziny dziecka,
  • przeprowadzka do innej miejscowości,
  • zmiany w życiu zawodowym (awans, utrata pracy itp.),
  • trudności finansowe,
  • poważna, przewlekła choroba,

mogą stać się powodem wzajemnego niezrozumienia, częstych kłótni, a nawet emocjonalnego oddalenia. Jeśli partnerzy chcą uniknąć eskalacji problemu, mogą skorzystać z pomocy psychoterapeuty.

Podłożem narastających napięć w związku mogą stać się także cechy osobowości, postawy czy zachowania, które ujawniły się albo nasiliły w trakcie trwania relacji i okazały się trudne do zaakceptowania. Należą do nich na przykład nałogi albo toksyczna więź z rodzicami. Takie trudności mogą kłaść się cieniem na relacji, a zarazem ukazują nieprzepracowane problemy każdego (lub jednego) z partnerów. Terapia par jest wówczas bardzo pomocna, ale warto rozszerzyć ją o psychoterapię indywidualną.

Do największych problemów, z jakimi do naszego Centrum w Warszawie na terapię dla par zgłaszają się osoby w formalnych i nieformalnych związkach, są zdrady, które godzą w najważniejsze wartości relacji – zaufanie, poczucie bezpieczeństwa. Najczęściej są one konsekwencją narastających od lat konfliktów albo wynikiem rutyny, która doprowadziła do osłabienia więzi między partnerami. Czy w takiej sytuacji warto walczyć o związek? Nierzadko zdarza się, że terapia par pozwala go ocalić, a co najmniej zakończyć w atmosferze wzajemnego szacunku, z refleksją, która pozwoli uniknąć podobnych błędów w następnych związkach.

Na czym polega terapia dla par w Warszawie w ArteMentis?

Większość kryzysów u par wynika z braku właściwej komunikacji, dlatego terapia par to przede wszystkim dobra okazja, by – dzięki wsparciu terapeuty – spokojnie, merytorycznie, w atmosferze szacunku poznać nawzajem swoje prawdziwe stanowiska w danej sprawie. Regularne spotkania terapeutyczne oznaczają wiele takich rozmów, które mogą przybliżyć partnerów do znalezienia satysfakcjonujących obie strony rozwiązań.

Prowadzona w naszym Centrum Psychoterapii w Warszawie terapia dla par służy pogłębieniu wzajemnego zrozumienia się partnerów. W zależności od sytuacji i przyjętej przez terapeutę metody pracy może koncentrować się on na poszukiwaniu źródeł kryzysu, pracy nad zmianą postaw każdego z partnerów czy opanowaniu skuteczniejszych form komunikacji. W stosowanym w ArteMentis podejściu integracyjnym staramy się połączyć wszystkie wymienione cele, motywując jednocześnie partnerów do podejmowania wysiłku, który służy odbudowie dobrej atmosfery w związku.