Nasz zespół psychoterapeutów

Zespół specjalistów psychoterapeutów, stale rozwijających swoje kompetencje zawodowe i poddanych stałej superwizji. Nasze specjalności to psychoterapia indywidualna, terapia par, psychoterapia dzieci i młodzieży, szkolenia i warsztaty dla wszystkich dorosłych zajmujących się dziećmi i młodzieżą, psychiatria.

psychoterapia warszawa_ (1)
ida-falkiewicz

Ida Falkiewicz

Pracuję z osobami dorosłymi i poniżej 18 roku życia (terapia rozwojowa, zaburzenia osobowości, zaburzenia lękowe, OCD, depresja, zaburzenia adaptacyjne, fobie, terapia rodzinna.

Prywatny gabinet oraz placówki edukacyjne).

Prowadzę seminaria i warsztaty. mgr Psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny (czteroletnie szkolenie w CTPB Warszawa) i terapii schematu, certyfikowany coach rodzin i wszystkich osób opiekujących się dziećmi FamilyLab Polska, kilkunastolenia praktyka, podlegam stałej superwizji prowadzonej przez wykwalifikowanego superwizora/dydaktyka z CTPB.

justyna-wrona

Justyna Wrona

Jestem psychoterapeutą uzależnień, psychoterapeutą pracującym w podejściu integracyjnym, pe-dagogiem specjalnym.

Wieloletnie doświadczenie w pracy psychoterapeutycznej uświadomiło mi, że oprócz wiedzy teore-tycznej dotyczącej leczenia osób cierpiących z różnych przyczyn, szalenie ważna jest umiejętność słuchania drugiego człowieka z troską i uważnością. Podejście integracyjne w jakim pracuję nadaje mojej pracy optymalną i wielowymiarową perspektywę towarzyszenia w leczącej relacji z osobą, która korzysta z mojej pomocy psychoterapeutycznej.

Od 16 lat pracuję z młodzieżą i osobami dorosłymi z problemami ze spektrum zaburzeń zachowa-nia i zaburzeń emocjonalnych, uzależnionymi od substancji psychoaktywnych, behawioralnie i oso-bami współuzależnionymi.

Pracuję również z osobami doświadczającymi zaburzeń nastroju, zaburzeń nerwicowych i lękowych, z trudnościami w relacjach z innymi ludźmi oraz z osobami pragnącymi dokonać zmiany w swoim życiu.

Pomagam także w obszarze problemowym tj.: gniew i kontrola agresywnych zachowań smutek i żal po stracie zaburzenia depresyjne tendencje autodestrukcyjne poczucie krzywdy, poczucie winy i wstydu specyfika zaburzeń Dorosłych Dzieci Alkoholików uzależnienia behawioralne (seksoholizm, zaburzenia odżywiania, hazard) PTSD- zespół zaburzeń stresu pourazowego
problemy ofiar przemocy domowej problemy w relacji z partnerem życiowym.

karolina-marszalek

Karolina Marszałek

Adwokat i mediator, specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa rodzinnego. Jest absolwentką studiów podyplomowych „Prawo rodzinne z elementami psychologii” na Uniwersytecie Łódzkim.

Od czerwca 2021 roku jest członkiem prezydium Sekcji Praw Dziecka przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. W ramach Sekcji Praw Dziecka współorganizowała konferencję „Dziecko to nie procedura” w Lublinie oraz konferencję „Adwokat dla rodziny – interdyscyplinarne ujęcie dobra dziecka” w Warszawie.

Prowadziła liczne szkolenia, m.in. dla członków Izby Adwokackiej w Warszawie, pt. „Kontakty z dzieckiem. Zagadnienia praktyczne i proceduralne”. Występowała cyklicznie jako prelegent na konferencjach organizowanych przez Uniwersytet SWPS w Warszawie oraz Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Jest pomysłodawczynią projektu „Rozwód po dżentelmeńsku” oraz jedną z założycielek kampanii społecznej „Prawo bez strachu”. Została laureatką pierwszej edycji konkursu „Kancelaria Przyjazna Dziecku”.

katarzyna-borychowska

Katarzyna Borychowska

Praca z drugiem człowiekiem jest moją pasją, którą stale rozwijam uczestnicząc w różnych kurach
i szkoleniach. Od wielu lat doświadczam jak praca terapeutyczna zmieniam ludzkie życie. Czasami zmiana następuje szybo, a niekiedy to dłuższy proces. Zawsze jednak poznanie prawdy o sobie i pozwolenie sobie na przyjęcie profesjonalnego wsparcia wnosi dużo dobra.

„Pierwszym krokiem w każdej zmianie jest przyjęcie odpowiedzialności za swoje życie. Jak bowiem możemy je zmieniać jeśli nie czujemy się za nie odpowiedzialni?” Irvin David Yalom

Studia psychologiczne ukończyłam na WSEI w Lublinie. Obecnie jestem w trakcie 4-letniego całościowego kursu psychoterapii w nurcie integratywnym w SPCh. Jest to terapia łącząca techniki z równych nurtów aby dobierać metody odpowiednie dla danego pacjenta i jego problemu. Ukończyłam również roczne szkolenie z coachingu w Centrum Psychoterapii i Coachingu Fideratio.

Indywidualnie pracuję z osobami

 • ze stanami lękowymi
 • z depresją
 • z zaburzeniami emocjonalnymi
 • doświadczającymi kryzysów życiowych
 • w trudnych relacjach
 • z syndromem DDA/DDD
 • współuzależnionymi
 • z wypaleniem zawodowym
 • z niską samooceną
 • z rodzicami mającymi problemy wychowawcze.

Cenię sobie bardzo pracę z grupami. Jest to szczególnie skuteczna forma pracy, gdyż uczestnicy grupy dają sobie wzajemnie zrozumienie i współczucie, a co najważniejsze – mogą uczyć się od siebie wzajemnie, w jaki sposób wyrażać emocje i radzić sobie ze swoimi problemami. Terapia grupowa jest szczególną szansą na dowiedzenie się w bezpiecznych warunkach, jak postrzegają nas inni ludzie i jaką rolę pełnimy w grupie oraz zmianę postaw.

magda-godowska

Magda Godowska

Psycholog, pedagog, psychoterapeuta. Wykształcenie psychologiczne zdobyłam w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania; pedagogiczne w Kolegium Nauczycielskim pod patronatem UW. Ukończyłam również szkolenie psychoterapeutyczne w Stowarzyszeniu Psychologów Chrześcijańskich.

Pracuję jako psychoterapeuta w nurcie integratywnym z osobami, które doświadczają

 • Trudności w relacjach
 • Lęku przed bliskością, zaufaniem
 • Bezradności, samotności i niezrozumienia
 • Kłopotów z podejmowaniem decyzji
 • Trudności w przeżywaniu emocji [lęku, złości, smutku]
 • Kłopotów z nadmiernym objadaniem się bądź innymi zaburzeniami obsesyjno-kompulsyjnymin
 • Niskiej samooceny i poczucia wartości.

Wierzę, że najlepszym środkiem pomocy jest sama relacja oparta na autentycznym i otwartym kontakcie.

Psychoterapia dla mnie to proces cierpliwego budowania relacji w bezpiecznej atmosferze, spotkanie w klimacie bliskości i zaufania, gdzie doświadczanie akceptacji, zrozumienia i wsparcia stanowi swoistą “dźwignię” do przemiany jakości życia. W tej drodze ku zmianie jako terapeuta chcę towarzyszyć drugiemu, by wspomóc go w odkrywaniu siły i zasobów będących w każdym z nas.

Pracuję w oparciu o wartości wiary chrześcijańskiej. To pozwala mi lepiej rozumieć i towarzyszyć osobom, które chcą przeżywać proces przemiany w terapii w odniesieniu do relacji z Bogiem.

Moje ulubione słowa to: Bliskość, Ciepło, Nadzieja, Prawda, Troska, Współczucie.

monika-wozniak

Monika Woźniak

Psychotraumatolog, Seksuolog. Od kilku lat prowadzę prywatny gabinet pomocy psychologicznej i seksuologicznej, współpracuję również z innymi gabinetami zajmując się poradnictwem oraz terapią seksualną. Współpracuję z Fundacją Rozwijamy Skrzydła w Gdańsku. Prowadzę sesje indywidualne oraz psychoterapię partnerską. W pracy z klientem wykorzystuję wiedzę, z zakresu; Seksuologii, Dialogu Motywującego, Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.

Większość dysfunkcji seksualnych ma podłoże mieszane. W wielu przypadkach zaburzenia relacji partnerskich są jedną z przyczyn obniżenia satysfakcji seksualnej. Dlatego warto umówić się na wizytę do specjalisty aby skonsultować swoje obserwacje, wątpliwości i kłopoty związane z tak ważną sfera życia jaką jest seksualność.

Zakres pomocy seksuologicznej

 • trudności w sferze komunikacji seksualnej
 • czynnościowe zaburzenia seksualne (zaburzenia orgazmu, zaburzenia erekcji, przedwczesny wytrysk, bolesność podczas stosunku)
 • zaburzenia pożądania

Zapraszam na konsultacje psychologiczne, diagnozę i psychoterapię osoby, które cierpią z powodu problemów psychologicznych w wyniku przebytych traum.

Studia

 • Uniwersytet Gdański w Gdańsku, Psychotraumatologia
 • Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie, Instytut Zastosowań Psychologii – Seksuologia Kliniczna
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej

Staże

 • Fundacja Rozwijamy Skrzydła w Gdańsku
 • Centrum Odwykowe w Warszawie

Szkolenia

 • Czego warto nauczyć się od terapeutów psychodynamicznych o budowaniu relacji z pacjentami?
 • Co każdy terapeuta powinien wiedzieć o uzależnieniach behawioralnych?
 • Wzbogać swój warsztat o mindfulness
 • Równoważenie systemu nerwowego – praktyczne zasady i metody terapeutyczne
agnieszka-blanka-snarska

Agnieszka Blanka Snarska

Ukończyłam studia psychologiczne na Uniwersytecie SWPS. Obecnie kształcę się na studiach podyplomowych na kierunku Psychoonkologia na tej samej uczelni. Skończyłam certyfikowane szkolenia szkoły poznawczo-behawioralnej w nurcie ACT. Interesują mnie również podejścia takie jak TSR i logoterapia Ukończyłam warsztaty prowadzone metodą Simontona. Prowadzą „Grupę Wsparcia dla Kobiet z doświadczeniem raka szyjki macicy” – 600 osób w tym profesorowie, organizacje onkologiczne, fundacje, stowarzyszenia.

Aktywnie zaangażowana w propagowanie profilaktyki antynowotworowej (wystąpienia w TV, podcasty, radio).

Obecnie udzielam wsparcia pacjentom z diagnozą onkologiczną oraz ich bliskim. Pracuję w nurtach akceptacji i zaangażowania (ACT), Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR) oraz logoterapii. Uczestniczyłam w licznych szkoleniach zakończonych certyfikatami. Na bieżąco korzystam z superwizjii.

Ekspertka z zakresu Funduszy UE z doświadczeniem w obszarach nowatorskich rozwiązań na styku świata biznesu i nauki. Z dużym doświadczeniem w obrębie pomocy publicznej, prawa własności intelektualnej o dużych zdolnościach analitycznych, zawsze szukająca optymalnych rozwiązań typu win-win. Propagatorka zrównoważonego rozwoju i prowadzenia biznesu odpowiedzialnego społecznie. Zdolności interpersonalne i komunikacyjne, w tym łatwość nawiązywania kontaktów, zdolności organizacyjne, umiejętność działania w stresie oraz poczucie humoru są dodatkowym atutem. Chętnie dzielę się moim doświadczeniem w rozwoju start-upów, zarządzaniu, innowacjach i komercjalizacji badań naukowych.

Wykształcenie

 • Uniwersytet SWPS – Psychoonkologia 2023 – w trakcie
 • Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie – Zarządzanie Projektami, Studia podyplomowe, 2008-2009
 • Uniwersytet SWPS – Psychologia społeczna – Magister, 2002-2007

Kursy i dodatkowe uprawnienia

 • Terapia ACT dla zamartwiania się, ruminowania i obsesji (prowadzący: dr Russ Harris)
 • Warsztaty Terapii Simontonowskiej (Unicorn)
 • Kursy realizowane poprzez Centrum Terapii Dialog:
 • Jak wspierać pacjenta regulacji emocjonalnej z użyciem ACT? (prowadzący: dr. Konrad Ambroziak)
 • Racjonalna Terania Zachowania (prowadząca: dr. N. med. Agnieszka Kałwa)
 • Wzbogać swój warsztat o dialog motywujący (prowadząca: Iwona Popielarz)
 • Wzbogać swój warsztat o Terapię Skoncentrowaną na Rozwiązaniach (prowadzący: Luis Alarcon Arias)
 • Interwencja kryzysowa – jak pracować z osobą która dotknęła nagła tragedia (prowadząca: Izabela Barton-Smoczyńska)
 • Nowe trendy i sposoby pracy z osobami uzależnionymi (prowadzący dr. n. hum. Tomasz Glowik)
Terapia par
Terapia dzieci i młodzieży