Warsztaty i seminaria Psychologiczne

Warsztaty i seminaria inspirujące  dla rodziców/wszystkich osób zajmujących się dziećmi:

Czy my współcześni rodzice rozumiemy swoje dzieci? Czy potrafimy rozwijać w nich poczucie własnej wartości? Czy swoim traktowaniem wzmacniamy je, czy raczej osłabiamy? Niestety w tych kwestiach my rodzice często czujemy się bezradni. Gubimy się też wśród porad wychowawczych, które mają sprawić, że nasze dzieci staną się posłuszne i grzeczne.

Jesper Juul, europejski autorytet w dziedzinie wychowania, pokazuje, jak należy traktować dzieci, aby wyrosły na samodzielnych, odpowiedzialnych i wierzących w swoje siły ludzi. Wyjaśnia, jakie błędy najczęściej popełniamy względem dzieci i jakie ma to konsekwencje w ich dorosłym życiu. Traktuj swoje dziecko poważniej! – radzi Juul. – Nie żądaj bezwarunkowego posłuszeństwa, bo nie jest ono celem wychowania!

Warsztaty i seminaria prowadzi Ida Falkiewicz  oparte na pracy w relacji osobistej i doświadczaniu – odpowiedzialność osobista, godność, integralność i poczucie wartości według duńskiego terapeuty Jespera_Juula_(autor).  Alphe Kohn „Wychowanie bez kar i nagród”; Peter Gray „Wolne dzieci”; „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały” Adele Faber, Elaine Mazlish, Mariola Więznowska.

IMG_5901
IMG_5873

Warsztaty

Czas trwania: min 6 m-cy, 12 spotkań
Częstotliwość spotkań: co 2 tygodnie
Liczba osób: max. 18 osób
Koszt miesięczny warsztatów grupowych: 580 pln (290 pln / 1 spotkanie)

Seminaria inspirujące:
Spotkania tematyczne w formie inspirującego wykładu prowadzonego przez doświadczonych psychologów, coachów i psychoterapeutów rodzin z wieloletnim doświadczenie w pracy z rodzinami.
Tematy oparte na wychowaniu bez kar i nagród,
Częstotliwość spotkań: ustalane przez organizatora. Jest to jedno wydarzenie trwające do max. 2h.
Liczba osób: max. 160 osób
Miejsce spotkań:

Terapia par
Terapia dzieci i młodzieży

Czemu służą warsztaty psychologiczne dla rodziców?

Prowadzone przez nas w ArteMentis w Warszawie warsztaty psychologiczne są skierowane przede wszystkim do rodziców i prawnych opiekunów dzieci, ale też wychowawców, pedagogów. Ich idea wyrosła z przekonania, że nie można pomagać dzieciom i młodzieży, nie uwzględniając w tym procesie dorosłych, którzy sprawują nad nimi pieczę.

Wszyscy byliśmy niegdyś dziećmi. Dziś, wychowując własne, powielamy wzorce zapamiętane z dzieciństwa lub, przeciwnie, staramy się usilnie do nich dystansować. Nie jest to dobre podejście, biorąc pod uwagę, że punktem odniesienia jest obowiązujący przez dziesięciolecia, autokratyczny model wychowania. Według najnowszych badań nie może być ono realizacją odgórnie wyznaczonych zasad. Jednocześnie rozwojowi dzieci nie służy ich całkowity brak. Warto więc zredefiniować pojęcie swojej roli jako opiekuna, dbając przy tym o lepsze zrozumienie dzieci i samych siebie.

Czym jest wychowanie bez kar i nagród?

Jesper Juul, na którego koncepcji opieramy nasze warsztaty psychologiczne, nie zaproponował w swoich pracach konkretnej metody wychowawczej. Nie wierzył nawet, by istniał jeden niezawodny model wychowania, który z każdego dorosłego może uczynić perfekcyjnego rodzica, a z wychowanka – idealne dziecko. Nasze seminaria inspirujące i zajęcia warsztatowe ukazują, że istotą relacji rodzic-dziecko powinna być więź oparta na szacunku, autentyczności i zaufaniu.

Według Jespera Juula relacja między dzieckiem i dorosłym powinna opierać się na kilku fundamentalnych wartościach. Podczas prowadzonych w naszym Centrum w Warszawie warsztatów psychologicznych pokazujemy:

 • na czym polega równa godność, czyli przyznawanie potrzebom, uczuciom czy opiniom dziecka takiej samej wartości jak własnym,
 • czym jest odpowiedzialność w relacji z dziećmi i jak uczyć jej swoich podopiecznych,
 • dlaczego pogwałcenie integralności dzieci (przekraczanie ich fizycznych i psychicznych granic) nie służy ich wychowaniu,
 • jak zbudować swój autorytet rodzicielski i wyznaczać granice na podstawie autentyczności.

Już tylko zrozumienie idei wychowania w myśl powyższych wartości, bez kar i nagród, przynosi realne, korzystne zmiany w relacji pomiędzy rodzicami (opiekunami) i ich dziećmi.

Na czym polegają nasze warsztaty i seminaria?

Nasze seminaria dla rodziców i wychowawców to dwugodzinne spotkania o charakterze wykładu, których celem jest zainspirowanie słuchaczy do zweryfikowania własnego podejścia do rodzicielstwa czy pracy z dziećmi.

Tematy seminariów odnoszą się do obszarów kluczowych dla rozwoju dziecka, a zarazem takich, które zwykle są dużym wyzwaniem dla opiekunów. Mówimy m.in. o takich kwestiach, jak:

 •  przewodnictwo dorosłych w procesie dorastania dziecka,
 • wyznaczanie zdrowych granic w relacji z dzieckiem,
 • wspieranie dziecięcego poczucia własnej wartości,
 • wspieranie dziecka w procesie edukacji szkolnej,
 • budowanie prawidłowych nawyków żywieniowych dziecka,
 • radzenie sobie z agresją i wybuchami złości dziecka,
 • życie pod jednym dachem ze „zbuntowanym” nastolatkiem.

Osoby zainteresowane poruszonym na seminarium tematem mogą wziąć udział w warsztacie, podczas którego analizujemy konkretne przypadki zgłaszane przez uczestników i przeprowadzamy praktyczne ćwiczenia omawianych metod.